Educació Visual i Plàstica de segon d'ESO

Professora

Rosa Ana Frutos González

Continguts

El curs està estructurat al voltant de nou unitats didàctiques bàsiques que es treballen de forma conjunta en el decurs de l’any:

 • La llum
 • El color
 • La forma
 • L’espai
 • La comunicació
 • El disseny
 • Principis de geometria plana
 • La perspectiva
 • La proporció
 • La fotografia

Avaluació

Per a cada tema hi ha programats una sèrie d’exercicis pràctics.

Cadascún d’aquests exercicis es presenta a classe (es dóna l’enunciat amb els objectius, material, temps, etc.).

La resolució és individual o en grup, i es realitza sencer en hores lectives .

Per aprovar la matèria:

- 70 % cada alumne ha d’entregar tots els exercicis programats. Per tant l’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.A cada exercici li correspon  una única nota en la que es valorarà:

 • L’assoliment dels objectius expressats en l’enunciat respecte dels continguts del tema.
 • L’exactitud i/o pulcritud en la resolució de l’exercici.
 • La correcta utilització de les tècniques proposades.
 • L’exploració del tema aportant elements de debat nous.
 • El compliment dels terminis d’entrega previstos.

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema, la dificultat tècnica o el temps disponible.

-20% Exàmens del tema un cop finalitzats

-10% l'actitud del'alumne a l'aula: Si treballa, el respecte als companys i professora, si participa a l'aula.

L’avaluació és continuada.

Atès que en un únic exercici hi apareixen molts aspectes transversals de la matèria a part del tema principal, això permet anar recuperant la matèria a mesura que el curs avança.

La mitja de les notes dels exercicis de cada trimestre determina un 70 % la nota , més la mitja de les notes del exàmens determina un 20 % i l'actitud de l'alumne el 10 %. La mitja de les notes dels tres trimestres determina la nota final del curs. Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a cinc (suficient).

En cas que la nota final de trimestre sigui insuficient es recupera durant el curs en l’avaluació continuada. En cas que la nota final de curs (juny) sigui insuficient es recuperarà al mes de setembre en la convocatòria extraordinària prevista. Per superar la convocatòria extraordinària de setembre cal practicar amb les feines previstes durant l’estiu (que es corresponen a una síntesis dels temes treballats durant el curs) i presentar-se a l’examen previs en la convocatòria extraordinària de setembre.

Material

  • Material de consulta a la plataforma digital Àgora de l’institut.
  • Llibre de text digital; Editorial La Galera, Visualiplas2ESO: www.text-lagalera.cat i Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
   • Llapis de dibuix 2B (tou)
   • Maquineta i goma d’esborrar
   • Caixa de 12 llapis de colors aquarel.lables.
   • Regle recte de 25cm
   • Compàs
   • Fulls blancs

Per a un millor aprofitament de la matèria i del treball a l’aula, aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.