Música de segon d'ESO

Vist: 1382

Pofessora

Montserrat Alonso

Continguts de la matèria:

El curs està estructurat en nou unitats didàctiques:

  1. Què recordes del so?
  2. Aprofundim en la tonalitat. Èpoques de la història de la música i com identificar l'estil d'una música. La música i les antigues civilitzacions.
  3. L'Edat Mitjana.
  4. El Renaixement.
  5. El Barroc.
  6. La música a l'època de Mozart.
  7. Coneix la música dels romàntics.
  8. El Nacionalisme.
  9. Altres alternatives musicals dels segles XX i XXI.

A la vegada que es treballen aquestes unitats didàctiques treballarem el gènere del MUSICAL on l'alumnat interpretarà un musical, amb música en directe i en un teatre "de veritat" de Barcelona (SALA BARTS) al mes de maig. Es tractarà de cantar, ballar i actuar en un musical participatiu.

 Metodologia i Avaluació:

Es valora amb un percentatge superior (70%) els treballs demanats, els controls escrits o d’interpretació musical i la participació en els concerts i en el musical.

La nota final de curs és la mitja de les notes dels tres trimestres. Per superar el curs, la nota ha de ser igual o superior a 5 (suficient).

Es fan exàmens de recuperació de cada trimestre en finalitzar el trimestre per aquells alumnes que l’ hagin suspès.

En cas que la nota final del curs sigui insuficient, l’alumne haurà de recuperar a setembre en la convocatòria extraordinària. Caldrà presentar una feina d’estiu.

Material:

El material (llibreta de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS I GRUP. És un material PERSONAL.