Música de segon d'ESO

Vist: 1422

Professora

Montserrat Alonso

Continguts de la matèria:

El curs està estructurat en deu unitats/projectes relacionades amb els continguts clau de música de les competències bàsiques de l'àmbit artístic:

  1. Què recordes del so?
  2. Aprofundim en la tonalitat. Èpoques de la història de la música i com identificar l'estil d'una música. La música i les antigues civilitzacions.
  3. L'Edat Mitjana.
  4. El Renaixement.
  5. El Barroc.
  6. La música a l'època de Mozart.
  7. Coneix la música dels romàntics.
  8. El Nacionalisme.
  9. Altres alternatives musicals dels segles XX i XXI.
  10. Projecte: Percussió corporal.

 

 Metodologia i Avaluació:

Es valora amb un percentatge superior (70%) els treballs demanats, les proves escrites o d’interpretació musical i la participació en el concert i en la percussió corporal.

La nota final de curs és la mitja de les notes dels tres trimestres. Per superar el curs, la nota ha de ser igual o superior a AS (Assoliment Satisfactori)

Per evitar que els/les alumnes acumulin continguts no superats, es fan proves de recuperació o/i treballs de cada trimestre en finalitzar el trimestre per a aquells alumnes que no l'hagin superat.

En cas que la nota final del curs sigui NA (No Assoliment), l’alumne haurà de recuperar la matèria al juny a la convocatòria extraordinària.

Material:

El material (llibreta de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS I GRUP. És un material PERSONAL.