Música de segon d'ESO

Pofessora

Montserrat Alonso

Continguts de la matèria:

El curs està estructurat en nou unitats didàctiques:

 1. Què recordes del so?
 2. Aprofundim en la tonalitat. Èpoques de la història de la música i com identificar l'estil d'una música. La música i les antigues civilitzacions.
 3. L'Edat Mitjana.
 4. El Renaixement.
 5. El Barroc.
 6. La música a l'època de Mozart.
 7. Coneix la música dels romàntics.
 8. El Nacionalisme.
 9. Altres alternatives musicals dels segles XX i XXI.

A la vegada que es treballen aquestes unitats didàctiques treballarem el gènere del MUSICAL on l'alumnat interpretarà un musical, amb música en directe i en un teatre "de veritat" de Barcelona (SALA BARTS) al mes de maig. Es tractarà de cantar, ballar i actuar en un musical participatiu.

 Metodologia i Avaluació:

 • Cada unitat didàctica s'inicia amb una breu avaluació on la professora detecta el nivell de coneixements que té cada alumne sobre el tema que comencem.
 • A partir d'aquí es fan una sèrie d'activitats per tal d'assolir uns objectius previstos.
 • En finalitzar cada unitat es demanen controls escrits i/o d'interpretació instrumental o vocal de peces que pertanyin a l'època històrica que s'estigui estudiant.
 • La nota final de cada unitat té en compte totes les notes que s'han recollit al llarg de la unitat didàctica, ja sigui la nota obtinguda com a resposta a preguntes orals fetes a classe a diari, la correcció i netedat dels treballs demanats, així com la nota aconseguida en un control escrit o de pràctica musical o l'actitud demanada durant les activitats fetes a classe ( silenci en una audició, participació en el moment de practicar una cançó....)
 • És MOLT IMPORTANT portar el material obligatori cada dia. Es fan concerts trimestrals (a condició del nivell assolit) que es valoran dins la nota final del trimestre.
 • Respecte al treball de MUSICAL es valorarà la participació positiva en l'aprenentatge de memòria de la lletra de les cançons i l'aprenentatge de les coreografies.

Es valora amb un percentatge superior (70%) els treballs demanats, els controls escrits o d’interpretació musical i la participació en els concerts i en el musical.

La nota final de curs és la mitja de les notes dels tres trimestres. Per superar el curs, la nota ha de ser igual o superior a 5 (suficient).

Es fan exàmens de recuperació de cada trimestre en finalitzar el trimestre per aquells alumnes que l’ hagin suspès.

En cas que la nota final del curs sigui insuficient, l’alumne haurà de recuperar a setembre en la convocatòria extraordinària. Caldrà presentar una feina d’estiu.

Material:

 • Material de consulta a la plataforma digital Agora de l’institut.
 • Llibreta de música (amb pentagrames).
 • Flauta de bec de digitació alemanya, no barroca. No es demana una marca en concret, però es recomana comprar-la, si és que no en té, en botigues de música o botigues ABACUS. Pot ser de plàstic o de fusta (amb preferència, de fusta).
 • Material bàsic ( llapis, bolígraf,... )
 • Ordinador i auriculars. 

El material (llibreta de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS I GRUP. És un material PERSONAL.