Educació Física de segon d'ESO

Professor

Gloria Ramírez

Continguts

El curs està estructurat al voltant de quatre blocs de continguts: condició física i salut; esports; activitats físiques recreatives; i expressió corporal. De cada un d'aquests blocs treballarem:

1- Condició física i salut:

- Les qualitats físiques bàsiques

-L'escalfament

- hàbits d'higiene personal vinculats a la pràctica de l'activitat física

- Adaptació del cos a l'activitat física.

- Parts d'una sessió d'activitat física.

2- Esports

- Voleibol

- gimnàstica artística

- Futbol sala

3- Activitats físiques a la natura i recreatives

- jocs alternatius

- Escalada indoor

4- Expressió corporal

- figures acrobàtiques

Avaluació

 • L’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.
 • Portar sempre el material (roba i calçat esportiu i estris per la higiene personal) és igualment imprescindible.
 • L’avaluació és continuada. Això significa que si s’aprova el tercer trimestre, s’aprovarà el curs, sempre i quan s’hagi assistit i participat durant tot el curs.
 • La nota final vindrà determinada per la mitja dels tres trimestres. Per superar el curs totes les competències han d'estar aprovades.
 • En cas que la nota final de trimestre sigui no asolida es recupera durant el curs en l’avaluació continuada.
 • Per asolir els continguts del trimestre cal que entregui tots els treballs, participi a totes les activitats (independent del contingut específic), es dutxi i canvii de roba després de totes les classes, s'esforci per millorar i a les proves pràctiques assoleixi un mínim corresponent a la seva edad.
 • En cas que la nota final de curs (juny) sigui no assolida es recuperarà en la convocatòria extraordinària prevista.
 • Per superar la convocatòria extraordinària caldrà realitzar un treball teòric i pràctic a criteri del professor.
 • Serà molt important la participació, l’actitud, la col·laboració, el respecte als companys, al professorat i al material de classe.

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema.

Material

El material obligatori per l’assignatura és:

 • Roba i calçat esportiu.
 • Roba de recanvi i estris per la higiene personal: tovallola, xancletes, sabó.