Ciències de la Naturalesa de segon d'ESO (Física i química)

Vist: 1305

Professor:

Jesús Godoy Puertas

 

Introducció:

En la matèria de ciències naturals de segon d'ESO obtindrem un primer contacte amb el món de la física i la química.

 

Continguts i temporització: 

1r Trimestre: La matèria

2n Trimestre: Interaccions amb el món físic

3r Trimestre: L’energia

 

Metodologia i recursos:

Anirem treballant al llarg del curs d’una manera participativa i propera, posant-nos en la pell dels científics, esbrinant com és el seu mètode i experimentant-lo a cada pas del nou coneixement.

Per això, observarem el món amb els ulls ben oberts, ens farem preguntes que ens puguin permetre fer investigacions, i anirem al laboratori sovint a experimentar per donar resposta a les preguntes que ens fem, i les compartirem entre tots per tal de crear nou coneixement.

Utilitzarem diferents espais virtuals per compartir documents i mostrar continguts: d’una banda, utilitzarem l’aplicació DropBox per compartir un seguit de documents de treball digitals. D’altra banda, utilitzarem Google Sites com a marc de referència per seguir els projectes que anirem fent.

 

A classe es imprescindible portar cada dia el següent material: 

*Podeu comprar la bata i les ulleres a la botiga "Draps per nens", al Carrer Arts i els Oficis 32, Hospitalet de Llobregat.

 

Per tal d’unificar tots els treballs (digitals i en paper) que anirem fent al llarg de l’assignatura elaborarem un dossier al final de cada projecte on es detallaran aspectes com l’ordre dels documents, els marges, etc.

Tots aquells documents que siguin en paper caldrà tenir-los ben guardats en la carpeta!

 

Avaluació:

La nota final del trimestre serà:

 

A cada avaluació es realitzaran 2 o 3 proves escrites. El mateix dia de la prova caldrà entregar el dossier amb les feines realitzades. 

Per calcular el percentatge dels tres apartats anteriors ens fixarem sempre en l'assoliment de les competències lligades a la matèria. 

 

De cara a les actituds, es valoraran: