Lectures de segon d'ESO

1r CURS

Professorat:

García, Lucinda ;Mor, Núria; Pau, Glòria; Tolosa, Eduard 

A 1r d’ESO es treballarà la lectura i comprensió de textos a través de material de curs "moodle" creat per a aquest nivell. Es participarà també en la "Roda de contes" amb les escoles de primària del barri. Es prepararan obres de teatre breus per representar en alguna de les jornades lúdiques durant el curs.

2n CURS

Professorat:

Batlle i Miró, Neus; Mor García, Núria; Vernet  i Anguera Consol; Pau i Miró, Glòria.

A 2n d’ESO es farà especial incidència en l’expressió oral a través d’activitats de teatre. L’objectiu és que l’alumnat entri al món del teatre a partir de la lectura expressiva, la creació, la dramatització de textos i de situacions dins del joc teatral.

3r CURS

Professorat:

Batlle i Miró, Neus; Mor García, Núria; Vernet  i Anguera Consol; Pau i Miró, Glòria.

A 3r d’ESO es treballarà l’expressió escrita a través de l’estudi i la confecció de textos periodístics  i l'expressió oral a través de la realització d'un programa de ràdio.