Exàmens oficials B1-B2 a les EOI

Atesa la importància de les llengües estrangeres tant per seguir una carrera universitària com per buscar feina, us comuniquem que s’obre una convocatòria extraordinària a les EOI pel divendres 7 de febrer de 2020 i la inscripció la farem el dilluns 18 de novembre de 2019.

Cal tenir 15 anys, haver cursat el 2n d’ESO, portar el DNI vigent i, si és possible, adherir-se a una reducció o exempció de la tassa d’examen (B1: 75,35€ o B2: 92,85€) portant el carnet de família nombrosa o el que es requereixi, segons el cas. Els alumnes interessats han d‘adreçar-se a la Pilar, que els facilitarà el material i els informarà dels dies per a la preparació.

Els alumnes que necessitin més temps per preparar-se comptaran amb una altra convocatòria a final de curs.

Fins ara, els resultats en el nostre centre han sigut exitosos. Us animem a apuntar-vos.