Publicat el llistat de barem ordenat definitiu: [Veure document]

Número desempat 33.386

Publicat el llistat de barem provisional: [Veure document]

Cal tenir en compte que si encara no ha estat possible resoldre una incidència en la tramitació d'una sol·licitud i per aquest raó no ha estat possible validar-la, la sol·licitud no sortirà en el llistat de barem provisional. La validació es podrà gestionar al llarga del dia d'avui. Aquestes sol·licituds sí que sortiran en els llistats de barem resoltes les reclamacions.

#JoEmQuedoACasa #JoAprencACasa

A new language assistant called Natalie has just come from Wien and she is going to spend a month with us helping our students improve their communicative competence in English. This week she has introduced her country in a very motivating way and has raised students’ curiosity about Austrian culture.

We wish her an enjoyable training experience in our school

Amb molta Il·lusió enguany hem estrenat l’aula taller de matemàtiques, un espai on els alumnes poden manipular els conceptes matemàtics, verificar-ne les propietats, descobrir les relacions internes de les matemàtiques i les externes, és a dir, l’aplicació dels conceptes matemàtics a les altres assignatures.

Un espai amb material específic, com les regletes Cuisenaire, la balança Montessori, la línea del 20 Bortolato, la Ritabella di Rita Bertole i amb material genèric com fulls que doblats es converteixen en els postulats d'Euclides, rellotges que marquen fraccions equivalents, miralls i ampolles per treballar fraccions, ventalls per simular rotacions de semirectes...

veure els vídeos #FemMates