Professor

 • Ruth Mellado
 • Sergi Pérez (projecte de Let's talk).

Descripció

Al llarg del curs treballarem l'assignatura per projectes, a decidir segons els interessos dels alumnes i les seves necessitats. Alguns projectes possibles són:

 • The weather forecast (Future Tense)
 • Airport interview (Present Perfect)
 • Plan a trip (focusing on different future tenses)

Els projectes estan enfocats a l’adquisició de les competències lingüístiques, tot i que també promouen l’adquisició de valors, a més de treballar les competències personals i digitals.

Metodologia

La metodologia que anem a aplicar és activa i participativa. Els objectius seran compartits amb l’alumnat. Les activitats estan plantejades perquè l’aprenentatge sigui significatiu. Per tal d’aconseguir-ho estan basades des d’un plantejament deductiu. L’objectiu final és l’ adquisició de les competències comunicatives bàsiques.

Per tal d’atendre a tots per igual, treballarem per projectes i en petits grups, on l’alumnat podrà adaptar el treball al seu ritme d’aprenentatge i aprofitar el màxim dins de les seves possibilitats individuals.

Els projectes, recursos, tasques... es penjaran al Google Classroom. No hi ha llibre de text!! Per tant, és fonamental portar l’ordinador a classe i amb bateria. 

Material

Cada alumne haurà de disposar del següent material:

 • Ordinador.
 • Auriculars en cable per escoltar àudios i vídeos de l'ordinador.

Avaluació

S’avaluarà per competències. S’ha de tenir en compte que aquesta qualificació dependrà de:

 • El treball constant dia a dia i l’observació a l’aula.
 • El tasques seqüenciades al classroom.
 • Let's talk (classes de comunicació oral amb el professor Sergi Perez).
 • Les proves competencials.

WELCOME ON BOARD!