They wanted to know more things about her and it was a motivating and real activity where they have used all the verbs and vocabulary.

If you want to know more about her, click here.

L’Institut Europa participa en el programa d’instituts que preparen els seus alumnes per les proves oficials del nivell B1-B2 d’anglès a l’EOI. Vam començar far 3 anys i fins ara els resultats obtinguts han estan molt satisfactoris. Aquest curs a la convocatòria extraordinària presentem 4 alumnes al B1 (Aisha Sharma, Aoreej Manzoor, Melisa Borja i Anna Lechuga) i 3 al B2 (Andrea Constantinescu, Keilisa Figuereo i Joana Riquelme).

Els desitgem molta sort a l’examen.

Els estudiants de batxillerat que van assistir al meeting Erasmus+ a Laatzen, Alemanya, han estat entrevistats a AulaLH, per explicar les seves experiències. En primer lloc es va parlar de l'objectiu i de les activitats del "Projecte InWastegation", l'objectiu del qual és treballar junts per reduir els residus, protegir el medi ambient i salvar el planeta.

Mira el vídeo si vols saber més sobre ell.

Our first day in this Erasmus meeting has been very enjoyable. When we arrived at the school, we began with some ice breaking activities, so we could know more about our partners. Then the school headmistress and the mayor’s assistant welcomed us with a warming speech, talking about the importance of the project and its aim: “To protect the environment: Recycle, reuse and reduce the waste”. (The Spanish students were surprised to hear the mayor’s assistant speaking in Catalan). After, we visited the school facilities and finally, it was time for our presentations. The Romanian group was the first and then, the students of our school presented the tasks that they had prepared at the school before holidays. The Dutch presentation was the last. After lunch, there was a lecture about sustainable and healthy diet.

Congratulations! All the presentations were superb.