Preinscripció ESO curs 2020-21

Entre el 13 i fins el 22 de maig es realitzarà la preinscripció per l'educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, es podrà fer de forma telemàtica i presencial. Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica. El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat.

  ➡️ 13 al 22 de maig telemàticament 💻

  ➡️ 19 al 22 de forma presencial

Us informem que l'oferta inicial de l'Institut Europa és de 60 places per a 1r d’ESO i que a data d'avui no disposem de vacants per a la resta de nivells d'ESO. Les escoles adscrites són Escola Bellvitge, Escola Bernat Metge, Escola La Marina i Escola Ramon Muntaner.

Per la preinscripció presencial cal:

 • Demanar cita prèvia. Podeu consultar la disponibiliat en el quadre adjunt
 • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper
 • Convé portar el propi bolígraf
 • Obligatori portar mascareta, recomenat guants
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

(La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de Batxillerat)

Establiment del barem en els criteris de prioritat:

A l'educació primària, ESO i batxillerat -excepte a la modalitat d'artístic- tenen preferència els alumnes que provenen d'un centre adscrit al centre demanat. A ESO i batxilerat, només per a alguns centres, també tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

- Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 puntsO

- Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

- Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

- A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.