Tasca Docent a l'#InsVirtual

És dimecres, i com tants dimecres ens reunim l'Equip Docent de 1r d'ESO per fer el seguiment dels nostres alumnes i coordinar-nos. Però avui, no és un altre dimecres, l'institut està tancat i ho hem de fer d'una forma diferent: telemàticament. Durant la setmana hem estat treballant; posant tasques, corregint, organitzant i mantenint rutines, donant classes per Videoconferència... són els més petits i estan aprenent encara a utilitzar les noves tecnologies. Pot haver-hi problemes i ens hem d'assegurar que ningú es queda enrere. És molt important saber qui, com i quan lliura les tasques i si algú s'ha despistat, hem de recuperar-lo.

Un treball molt necessari per donar continuïtat, sentit i garantir l'aprenentatge i resoldre els problemes que ens planteja aquesta nova situació. S'escolta a tothom, es valoren els casos positius, es debaten les mesures per a qui no està seguint als companys i es canvia tot allò que no està funcionant.

I quan acaba la reunió... Continua la feina: es contacta amb algunes famílies, alguns alumnes i amb altres professors i professores. La roda no para... Estem a casa, però l'aprenentatge ha de continuar. És el dret del nostre alumnat. És la nostra responsabilitat.