Practica hàbits cibersaludables

En aquest dies que estem fent un ús més intensiu d'internet cal recordar alguns consells i d'hàbits Cibersaludables.

En aquesta guia de Internet Segura.cat trobaràs una sèrie de conceptes que t’ajudaran a desenvolupar el sentit crític en el dia a dia digital, amb un llenguatge senzill i de manera divulgativa i entenedora, et podràs convertir en un ciutadà digitalment segur! Un bon recurs per gaudir de la vida digital sense riscos.