eleccions consell escolar

CALENDARI

 1. Inici del procés: 7 de novembre de 2016.
 2. Constitució meses: 10 de novembre de 2016
 3. Publicació provisional de calendari electoral i dels censos d’electors: 7 de novembre de 2016.
 4. Període de reclamacions: 7-10 de novembre de 2016.
 5. Publicació definitiva dels censos: 10 de novembre de 2016
 6. Termini de presentació de candidatures: 16 de novembre de 2016.
 7. Votacions.
 8. Acta de constitució del Consell escolar i presa de possessió dels seus membres:  abans del dia 22 de desembre de 2016

DIES DE VOTACIÓ

 • Sector de representants de pares i mares: 28 de novembre de 2016, de 12h a 14h i de 16:30h a 18h
 • Sector de representants dels alumnes: 2 de desembre de 2016 a les 10:30 a les aules
 • Sector de representants del professorat: 30 de novembre, a les 14:00 a la Biblioteca

Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2016-2017 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents:


 Quanties fixes

 •  Quantia fixa lligada a la renda
 •  Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
 •  Beca bàsica
Quantia variable
 • Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar

Termini de sol·licitud: del 16 d'agost al 3 d'octubre de 2016

Alumnes de primer i segon curs de batxilerat 

Més informació aquí.

Logo FE color conecta

Conecta joven és un projecte d'Aprenentatge i Servei (ApS) intergeneracional compartit per una xarxa d'ONG, que impulsa la participació dels joves a la seva comunitat mitjançant accions formatives, orientades a la millora de les competències digitals de la ciutadania (joves, adults, gen gran) i col·lectius amb més dificultats d'integració.

L'Institut Europa fa tres anys que participa en aquest projecte.