Segon congrés europeu per a l’organització de la matèria

Els alumnes de 3r d’ESO han celebrat un congrés de ciència on presenten un pòster amb la seva proposta de com s’haurien d’organitzar els àtoms que formen la matèria, amb prediccions fisicoquímiques de diferents àtoms, així com possibles compostos que podrien formar. El congrés és la culminació d’un projecte a on han treballat amb àtoms inventats, però basats en els reals, fent una metodologia que emula el procés històric per tal d’aprendre de forma significativa l’estructura i propietats dels elements químics.