Matemàtiques a 1r d'ESO

El treball a l'aula de 1r d’ESO s'inspira en les bases montessori: les classes es centren en l'experiència sensorial per ajudar-los a aprendre i recordar conceptes abstractes com els de les matemàtiques, a través d'experiències concretes.

A partir del treball amb les seves mans, l’alumnat està descobrint lleis, regles i teoremes que poden aplicar-se i observar-se en l'entorn, reforçant, al mateix temps, el camí de la independència, la confiança en si mateix i l'autoconeixement. Les jerarquies associades a moviments i els números associats a colors afavoreixen l'ordre i el procés d'abstracció.

Quin serà el pròxim repte dels nostres alumnes?

Treballant al mateix temps aritmètica, geometria i àlgebra estan descobrint les propietats geomètriques dels objectes, estan aprenent a calcular el seu perímetre, àrea i volum triant l'operació apropiada i relacionant el resultat amb la unitat de mesura.

“La ment dels nens d'aquesta edat es troba en un nivell abstracte. No se sent satisfet amb una mera col·lecció de fets; ell tracta de descobrir les seves causes. És necessari utilitzar aquest estat psicològic, que permet veure les coses íntegrament, i permetre-li notar que tot en l'univers està interrelacionat.” Maria Montessori, De la infància a l'adolescència