Projecte Geotrip

Des de principi de curs i al llarg de tot el primer trimestre els alumnes de 1r d’ESO han estat treballant de forma competencial, a través del projecte Geotrip Kepler, els continguts de geografia de l’assignatura de Ciències Socials i els de geologia de l’assignatura de Ciències Naturals.

A partir d'aquest projecte "gamificat" l'alumnat anirà descobrint, en diverses fases, des de la formació de l’univers, el Big Bang, les galàxies i els diferents astres de l’espai fins arribar al sistema solar, dins del qual aprofundiran més concretament en el planeta Terra.

Al llarg de cada etapa els alumnes aniran completant diverses proves i recopilant informació en uns guions que ells mateixos hauran de redactar, per finalment poder editar un “vídeo-quadern de bitàcola” on demostraran tot el que han après en la seva expedició al llarg de l’univers.