Aprenents de Miquel Àngel

Els alumnes de 3r d'ESO per finalitzar el temari d'Història referent a l'edat moderna, s'han endinsat en l'estudi de l'art de l'època. Per sentir-se artistes renaixentistes, estudiar, entendre i transmetre els coneixements, han reproduït la Capella Sixtina seguint un projecte de Maria Sabiote (poso l'enllaç per poder veure la web destinada al projecte