Sessió Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30-09:30 Ramírez, G
Educació Física
Gimnàs
Alonso, M
Música
1 ESO B
Hernández, A
Castellà
1 ESO B
Barberán, M
C. Socials
1 ESO B
Mascolo, O
Matemàtiques
1 ESO B
09:30-10:30 Ramírez, G
Educació Física
Gimnàs
Coll, X
Informàtica
1 ESO B
Lillo, V
Tecnologia
1 ESO B
Mascolo, O
Matemàtiques
1 ESO B
Coll, X
Cultura i valors ètics
1 ESO B
10:30-11:30 Alonso, M
Música
1 ESO B
Mascolo, O
Educació Visual i Plàstica
1 ESO B
Mascolo, O
Matemàtiques
1 ESO B
Hernández, A
Català
1 ESO B
Ramírez, G
Tutoria
1 ESO B
10:30-11:30
12:00-13:00 Barberán, M
C. Socials
1 ESO B
Barberán, M
Anglès
1 ESO B
Coll, X
C. Naturals
1 ESO B
Coll, X
C. Naturals
Laboratori Ciències
Hernández, A
Català
1 ESO B
13:00-14:00 Coll, X
C. Naturals
1 ESO B
Barberán, M
C. Socials
1 ESO B
Barberán, M
Anglès
1 ESO B
Hernández, A
Castellà
1 ESO B
Alonso, M
Lectura
1 ESO B
14:00-15:00
Barberán, M
Anglès
1 ESO B
TARDA
15:30-16:30 Mascolo, O
Educació Visual i Plàstica
1 ESO B
Hernández, A
Castellà
1 ESO B
16:30-17:30 Lillo, V
Tecnologia
1 ESO B
Hernández, A
Català
1 ESO B