Sessió Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30-09:30 Socials-Música
1 ESO C
Música
Socials-Música
1 ESO B
Música
GEP
09:30-10:30 Socials-Música
1 ESO A
Música
Socials-Música
1 ESO A
Música
Anglès-Música
2 ESO A
Música
Socials-Música
1 ESO C
Música
Tutoria Individualitzada
10:30-11:30 Anglès-Música
2 ESO B
Música
Socials-Música
1 ESO B
Música
Música-Socials
2 ESO B
Música
Reunió d'Àmbit Tutoria
2 ESO A
2 ESO A
PATI Guàrdia
12:00-13:00 Música-Socials
2 ESO C
Música
Coordinació Tutoria Coordinació d'àmbit Optatives
3 ESO
Música
13:00-14:00 Música
4 ESO
Música
Música
4 ESO
Música
Entr. families Música-Socials
2 ESO A
Música
Guàrdia
14:00-15:00 Reunió Coordinadors d'Àmbit Equip Docent Anglès-Música
2 ESO C
Música
TARDA
15:30-16:30 Treball de recerca
16:30-17:30 Guàrdia