Sessió Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30-09:30 Valerio, L
Català
4 ESO A
Belloc, P
Anglès
1 BAT
Puig-Serra, R
Ciències de la terra
1 BAT (C)
Romero, V
Filosofia i Ciutadania
1 BAT
Romero, V
Filosofia i Ciutadania
1 BAT
09:30-10:30 Núñez, R
Matemàtiques
1 BAT (CT)
Núñez, R
Matemàtiques
1 BAT (CT)
Valerio, L
Català
1 BAT
Gual, M
Castellà
1 BAT
10:30-11:30 Belloc, P
Anglès
1 BAT
Valerio, L
Català
1 BAT
García, R
Història Món Contemporani
1 BAT (HS)
Puig-Serra, R
Ciències pel Món Contemporani
1 BAT
Belloc, P
Tutoria
1 BAT
10:30-11:30
12:00-13:00 Gómez, B
Ec. d’Empresa
1 BAT (S)
García, R
Història Món Contemporani
1 BAT (HS)
Belloc, P
Anglès
1 BAT
Gómez, B
Economia
1 BAT (S)
Núñez, R
Matemàtiques
1 BAT (CT)
13:00-14:00 Pastor, F
Matemàtiques
1 BAT (S)
Gómez, B
Economia
1 BAT (S)
Pastor, F
Matemàtiques
1 BAT (S)
Núñez, R
Matemàtiques
1 BAT (CT)
García, R
Història Món Contemporani
1 BAT (HS)
14:00-15:00 Puig-Serra, R
Ciències pel Món Contemporani
1 BAT
Gómez, B
Ec. d’Empresa
1 BAT (S)
Gual, M
Castellà
1 BAT
García, R
Història Món Contemporani
1 BAT (HS)
Gómez, B
Ec. d’Empresa
1 BAT (S)
TARDA
14:00-15:00
14:00-15:00