Full de guàrdies del Dimecres- (aula en negreta)

Docent 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 PATI 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:30-16:30 16:30-17:30
Alonso Camara, M. Montserrat Anglès-Música
2 ESO A
Música
Música-Socials
2 ESO B
Música
Coordinació d'àmbit

Entr. families

Equip Docent

Auxiliar Conversa Anglès Anglès 4t
4 ESO A
4 ESO A
Anglès 4t
4 ESO B
4 ESO B
Bagán Navarro, Xavier Química
2 BAT (C)
Laboratori Química
Física i Química
3 ESO
Laboratori Química
Química
1 BAT (C)
Laboratori Química
Càrrec Coordinació Riscos Laborals

Guàrdia Equip Docent

Batlle Miro, Neus Lectura (Anglès)
3 ESO
Anglès
Socials-Anglès
2 ESO C
Anglès
Anglès-Música
2 ESO A
Anglès
Tutoria Individualitzada

Guàrdia Equip Docent

Belloc Garcia, Pilar Anglès 4t
4 ESO A
4 ESO A
Anglès 4t
4 ESO B
4 ESO B
Anglès
3 ESO B
3 ESO B
Anglès
1 BAT
1 BAT
Anglès
2 BAT
2 BAT
Equip Docent

Bistué Guardiola, Ana Grec
1 BAT (H)
Informàtica
Llatí
1 BAT (H)
Informàtica
Llatí
2 BAT (H)
Informàtica
Grec
2 BAT (H)
Informàtica
Equip Docent

Consell Escolar

Biblioteca
de Camargo Benedicto, Luciana Lectura
3 ESO
Acollida
Cultura i valors ètics
1 ESO
1 ESO A
Lectura
1 ESO
1 ESO C
Castellà
4 ESO
4 ESO B
Literatura Castellana
1 BAT (H)
Informàtica
Equip Docent

Consell Escolar

Biblioteca
Castro Gonzalez, Darío Direcció

Direcció

Tecnologia
4 ESO
Tecnologia Petit
Tecnologia Industrial
2 BAT (T)
Tecnologia Petit
Guàrdia Equip Docent

Consell Escolar

Biblioteca
Coll Juan, Xavier Guàrdia Coordinació Tutoria

Ciències de la terra
2 BAT (C)
4 ESO A
Biologia
1 BAT (C)
Laboratori Física
Equip Docent

Comasòlives Tantiñà, Jordi Seminari atenció diversistat

Acollida
Acollida
Acollida
Guàrdia Acollida
Acollida
Acollida
Equip Docent

Fernandez Exposito, Andrés Guàrdia Guàrdia Tecnologia Industrial
1 BAT (T)
Tecnologia Gran
Ciències-Tecno
2 ESO A
Tecnologia Gran
Tecno-Mates
2 ESO B
Tecnologia Gran
Equip Docent

Font Casanovas, M.Cristina Dibuix Tècnic
2 BAT (CT)
Visual i Plàstica
Interiorisme

Educació Visual i Plàstica
3 ESO A
Visual i Plàstica
Guàrdia Dibuix Tècnic
1 BAT (T)
Visual i Plàstica
Equip Docent

Garcia Gavela, Lucinda Seminari atenció diversistat

Coordinació d'àmbit

Comissió socioeducativa

Biblioteca
Castellà
4 ESO
2 ESO C
Orientació Educativa

Equip Docent

García Pova, Raúl C. Socials
1 ESO C
1 ESO C
Coordinació Tutoria

Història Món Contemporani
1 BAT (HS)
1 BAT
Guàrdia Tutoria Individualitzada

Equip Docent

Godoy Puertas, Jesús C. Naturals
2 ESO B
Laboratori Ciències
Guàrdia Mates-Ciències
2 ESO C
Laboratori Ciències
Ciències-Tecno
2 ESO A
Laboratori Ciències
Equip Docent

Gómez López, Blanca Ec. d’Empresa
1 BAT (S)
3 ESO B
Economia
1 BAT (S)
3 ESO B
Economia
4 ESO
4 ESO B
Ec. d’Empresa
2 BAT (S)
2 BAT
Equip Docent

Gual Aleu, Marc Castellà
2 ESO C
2 ESO C
Guàrdia Guàrdia Castellà
4 ESO
4 ESO A
Castellà
1 BAT
1 BAT
Consell Escolar

Biblioteca
Martínez Castaño, Rosa Seminari atenció diversistat

Física i Química
3 ESO
Aula Oberta
Ciències Aplicades
4 ESO
Aula Oberta
Tallers 6è - Activitat manipulativa

Cultura científica
4 ESO
Aula Oberta
Equip Docent

Consell Escolar

Biblioteca
Mascolo, Olga Seminari atenció diversistat

Coordinació Tutoria

Guàrdia Matemàtiques
3 ESO B
3 ESO B
Matemàtiques
3 ESO A
3 ESO A
Equip Docent

Minguell Serramona, Jesús Geografia
2 BAT (S)
1 ESO A
C. Socials 4t
4 ESO A
4 ESO A
Comissió socioeducativa

Biblioteca
Coord pedagògica

Coord pedagògica

Equip Docent

Monsonis Bou, Meritxell Seminari atenció diversistat

Càrrec Coordinador Sortides

Càrrec Coordinador Sortides

Anglès-Català
1 ESO B
1 ESO B
Català-Castellà
1 ESO A
1 ESO A
Equip Docent

Consell Escolar

Biblioteca
Muiños Ruiz, Olalla Física
1 BAT (CT)
Laboratori Física
Secretaria

Física
2 BAT (CT)
Laboratori Física
Guàrdia Secretaria

Equip Docent

Consell Escolar

Biblioteca
Navarro Reinado, José Manuel Tecnologia
1 ESO B
Tecnologia Gran
Tecnologia
3 ESO
Tecnologia Gran
Coordinació Tutoria

Tallers 6è - Activitat manipulativa

Seminari de didàctica de tallers

Equip Docent

Nguema Mesas, Inés Seminari atenció diversistat

Coord. Primaria - Secundaria

Grup de treball XCB

Català-Castellà
1 ESO A
1 ESO A
Castellà-Anglès
1 ESO C
1 ESO C
Equip Docent

Consell Escolar

Biblioteca
Núñez Lozano, Raquel Matemàtiques
2 ESO A
2 ESO A
Matemàtiques
1 BAT (CT)
1 BAT
Matemàtiques
2 BAT (S)
2 BAT
Tecno-Mates
2 ESO B
2 ESO B
Mates-Ciències
2 ESO C
2 ESO C
Equip Docent

Pastor Alemany, Ferran Matemàtiques 4t
4 ESO B
4 ESO B
Matemàtiques
2 BAT (CT)
2 BAT
Guàrdia Tallers 6è - Activitat manipulativa

Matemàtiques
1 BAT (S)
1 BAT
Equip Docent

Pau Miró, Glòria Lectura
3 ESO
3 ESO A
Coord. Treball Recerca

Coord. Lecturas

Guàrdia Coordinació d'àmbit

Català
2 BAT
2 BAT
Consell Escolar

Biblioteca
Pi Pérez, Francisca Religió
1 ESO
1 ESO B
Coordinació Tutoria

Filosofia
4 ESO
4 ESO A
Equip Docent

Puig-Serra Tusell , Roger Ciències de la terra
1 BAT (C)
1 BAT
Biologia i Geologia
3 ESO
Laboratori Ciències
Biologia i Geologia
4 ESO
Laboratori Ciències
Biologia
2 BAT (C)
Laboratori Física
Guàrdia Equip Docent

Ramírez Macias, Glòria Guàrdia Educació Física
1 ESO
Gimnàs
Educació Física
1 ESO
Gimnàs
Pla Català d’Esport

Associació Esportiva /Competició Esport.

Equip Docent

Robles Collell, Diana Història de l'Art
2 BAT (H)
2 BAT
Música-Socials
2 ESO B
2 ESO B
Socials-Anglès
2 ESO C
2 ESO C
Guàrdia C. Socials
3 ESO B
3 ESO B
Equip Docent

Romero Miranda, Victor Psicologia i Sociologia
2 BAT (S)
3 ESO A
Coordinació Tutoria

C. Socials
3 ESO A
3 ESO A
Filosofia
4 ESO
4 ESO B
Equip Docent

Tolosa Seguer, Eduard Anglès
1 ESO A
1 ESO A
Guàrdia Lectura (Anglès)
1 ESO
1 ESO B
Castellà-Anglès
1 ESO C
Anglès
Anglès-Català
1 ESO B
Anglès
Equip Docent

Valerio Nevado, Lola Lectura
3 ESO
2 ESO B
Literatura Catalana
2 BAT (H)
Biblioteca
Biblioteca

Guàrdia Equip Docent