Full de guàrdies del Dilluns- (aula en negreta)

Docent 08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 PATI 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:30-16:30 16:30-17:30
Alonso Camara, M. Montserrat Socials-Música
1 ESO C
Música
Socials-Música
1 ESO A
Música
Anglès-Música
2 ESO B
Música
Música-Socials
2 ESO C
Música
Música
4 ESO
Música
Reunió Coordinadors d'Àmbit

Auxiliar Conversa Anglès Anglès 4t
4 ESO B
Anglès
Anglès 4t
4 ESO A
Anglès
Bagán Navarro, Xavier Física i Química
3 ESO
Laboratori Química
Guàrdia Química
4 ESO
Laboratori Química
Física i Química
3 ESO
Laboratori Química
Química
2 BAT (C)
Laboratori Química
Batlle Miro, Neus Socials-Anglès
2 ESO A
Anglès
Anglès-Música
2 ESO B
Anglès
Anglès
2 ESO C
Anglès
Anglès
3 ESO A
3 ESO A
Lectura (Anglès)
2 ESO
2 ESO B
Belloc Garcia, Pilar Guàrdia Anglès
3 ESO B
Anglès
Anglès
1 BAT
1 BAT
Tutoria Individualitzada

Reunió Coordinadors d'Àmbit

Anglès 4t
4 ESO B
Anglès
Anglès 4t
4 ESO A
Anglès
Bistué Guardiola, Ana Llatí
2 BAT (H)
Informàtica
Llatí
4 ESO
Informàtica
Llatí
1 BAT (H)
Informàtica
Grec
2 BAT (H)
Informàtica
Guàrdia Guàrdia
de Camargo Benedicto, Luciana Guàrdia Castellà
3 ESO
3 ESO B
Castellà
4 ESO
4 ESO A
Literatura Castellana
1 BAT (H)
2 ESO C
Cultura i valors ètics
2 ESO
2 ESO A
Castro Gonzalez, Darío Direcció

Tecnologia
4 ESO
Tecnologia Petit
Tecnologia Industrial
2 BAT (T)
Tecnologia Petit
Reunió Equip Directiu

Guàrdia Càrrec Coordinació informàtica

Comissió econòmica

Coll Juan, Xavier Ciències de la terra
2 BAT (C)
2 BAT
Tutoria Individualitzada

Grup de treball XCB

Biologia
1 BAT (C)
Laboratori Ciències
Entr. families

Tecno-Ciències
1 ESO C
Laboratori Ciències
Ciències-Mates
1 ESO B
Laboratori Ciències
Comasòlives Tantiñà, Jordi
Fernandez Exposito, Andrés Guàrdia Robòtica
4 ESO
Tecnologia Petit
Reunió Coordinadors d'Àmbit

Font Casanovas, M.Cristina Educació Visual i Plàstica
1 ESO B
Visual i Plàstica
Educació Visual i Plàstica
1 ESO B
Visual i Plàstica
Guàrdia Dibuix Tècnic
1 BAT (T)
Visual i Plàstica
Dibuix Tècnic
2 BAT (CT)
Visual i Plàstica
Guàrdia Educació Visual i Plàstica
3 ESO B
Visual i Plàstica
Garcia Gavela, Lucinda Guàrdia Orientació Educativa

Castellà
3 ESO
Acollida
Castellà
4 ESO
3 ESO A
Lectura
1 ESO
1 ESO C
Reunió Coordinadors d'Àmbit

García Pova, Raúl Socials-Música
1 ESO A
1 ESO A
Socials-Música
1 ESO C
1 ESO C
C. Socials
1 ESO B
1 ESO B
Història
2 BAT
2 BAT
Guàrdia Reunió Coordinadors d'Àmbit

Godoy Puertas, Jesús
Gómez López, Blanca Economia
4 ESO
4 ESO B
Emprenedoria
4 ESO
4 ESO B
Ec. d’Empresa
1 BAT (S)
1 BAT
Ec. d’Empresa
2 BAT (S)
2 BAT
Reunió Coordinadors d'Àmbit

Guàrdia Guàrdia
Gual Aleu, Marc Castellà
2 ESO A
2 ESO A
Castellà
2 ESO B
2 ESO B
Castellà
3 ESO
3 ESO A
Castellà
4 ESO
4 ESO B
Cultura clàssica
4 ESO
4 ESO B
Martínez Castaño, Rosa Biologia i Geologia
3 ESO
Informàtica
Ciències Aplicades
4 ESO
Aula Oberta
Tecnologia
4 ESO
Aula Oberta
Tecnologia
3 ESO
Aula Oberta
Educació Visual i Plàstica
4 ESO
Aula Oberta
Mascolo, Olga Guàrdia Matemàtiques
3 ESO A
3 ESO A
Entr. families

Tutoria Individualitzada

Matemàtiques
3 ESO B
3 ESO B
Ciències-Mates
1 ESO B
1 ESO B
Mates-Tecno
1 ESO A
1 ESO A
Minguell Serramona, Jesús C. Socials 4t
4 ESO B
4 ESO B
Geografia
2 BAT (S)
3 ESO B
Entr. families

Reunió Equip Directiu

Coord. Pendents / PT

Guàrdia
Monsonis Bou, Meritxell Català
2 ESO B
2 ESO B
Català
2 ESO C
2 ESO C
Català
1 ESO A
1 ESO A
Guàrdia Català
2 ESO A
2 ESO A
Muiños Ruiz, Olalla Física
2 BAT (CT)
Laboratori Física
Guàrdia Física
4 ESO
Laboratori Física
Reunió Equip Directiu

Física
1 BAT (CT)
Laboratori Física
Guàrdia Treball de recerca

Comissió econòmica

Navarro Reinado, José Manuel Tecnologia
3 ESO
Tecnologia Gran
Seminari de didàctica de tallers

Guàrdia Tecnologia
3 ESO
Tecnologia Gran
Guàrdia Mates-Tecno
1 ESO A
Tecnologia Gran
Tecno-Ciències
1 ESO C
Tecnologia Gran
Nguema Mesas, Inés Guàrdia Cap d'Estudis

Castellà
1 ESO C
1 ESO C
Reunió Equip Directiu

Cap d'Estudis

Reunió Coordinadors d'Àmbit

Núñez Lozano, Raquel Matemàtiques
2 ESO C
2 ESO C
Matemàtiques
2 ESO A
2 ESO A
Matemàtiques
2 BAT (S)
4 ESO A
Guàrdia Matemàtiques
2 ESO B
2 ESO B
Pastor Alemany, Ferran Matemàtiques
2 BAT (CT)
2 BAT
Tutoria Individualitzada

Guàrdia Matemàtiques
1 BAT (S)
1 BAT
Matemàtiques 4t
4 ESO A
4 ESO A
Matemàtiques 4t
4 ESO B
4 ESO B
Pau Miró, Glòria Català
4 ESO A
4 ESO A
Tutoria Individualitzada

Guàrdia Lectura
1 ESO
1 ESO B
Català
3 ESO A
4 ESO A
Reunió Coordinadors d'Àmbit

Pi Pérez, Francisca Religió
2 ESO
2 ESO B
Guàrdia
Puig-Serra Tusell , Roger Biologia i Geologia
3 ESO
3 ESO B
Biologia i Geologia
4 ESO
Laboratori Ciències
Biologia
2 BAT (C)
Laboratori Ciències
Biologia i Geologia
3 ESO
3 ESO B
Ciències de la terra
1 BAT (C)
Laboratori Ciències
Ciències pel Món Contemporani
1 BAT
1 BAT
Ramírez Macias, Glòria Educació Física
1 BAT
Gimnàs
Educació Física
1 BAT
Gimnàs
Guàrdia Educació Física
1 ESO
Gimnàs
Educació Física
1 ESO
Gimnàs
Educació Física
2 ESO
Gimnàs
Educació Física
2 ESO
Gimnàs
Robles Collell, Diana Història de l'Art
2 BAT (H)
3 ESO A
Guàrdia Música-Socials
2 ESO C
2 ESO C
Socials-Anglès
2 ESO A
2 ESO A
Cultura i valors ètics
1 ESO
1 ESO B
C. Socials
3 ESO B
3 ESO B
Romero Miranda, Victor Psicologia i Sociologia
2 BAT (S)
Laboratori Ciències
Tutoria Individualitzada

Guàrdia Cultura i valors ètics
1 ESO
1 ESO C
Guàrdia Història Filosofia
2 BAT
2 BAT
C. Socials
3 ESO A
3 ESO A
Tolosa Seguer, Eduard
Valerio Nevado, Lola Català
4 ESO A
1 BAT
Literatura Catalana
2 BAT (H)
2 BAT
Guàrdia Català
3 ESO A
3 ESO A
Lectura
2 ESO
2 ESO C